GASTOUDERBEVERWIJK


Waarom (geregistreerde, erkende) gastouderopvang?

Gastouderopvang is een goed alternatief voor de (te) massale kinderdagverblijven en de (te) massale buitenschoolse opvang.

De kracht van gastouderopvang is het aanbieden van een kleinschalige- en warme huiselijke omgeving, waarin de gastouder het vaste en vertrouwde gezicht voor uw kind is.

Persoonlijke aandacht voor uw kind resulteert in de opbouw van een persoonlijke vertrouwensband, waarin uw kind zich veilig voelt.

Deze persoonlijke aandacht, beperkt zich niet alleen tot uw kind.

Uw gastouder hecht er veel waarde aan om ook met u een prima contact te hebben in een wederzijdse open communicatie.

Omdat uw gastouder is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang onder nummer 633890248, kunt u in de meeste gevallen gebruik maken van de inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag van de overheid.

De opvang bij uw gastouder kunt u tevens afstemmen op de hoeveelheid uren die u werkelijk nodig heeft. In het kader van de huidige regels omtrent kinderopvangtoeslag is dit een belangrijk financieel voordeel.